Search
  • Loc Bac Admin

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 08/11/2021 tại Hội trường Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc, Chi bộ Công ty long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Sỹ Quý, bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp và giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới.


Recent Posts

See All

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc,huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2020 A. MỘT SỐ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CH