Search
  • Loc Bac Admin

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

Updated: Oct 13, 2021

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc,huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng


Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2020

A. MỘT SỐ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CHUNG

1. Diện tích rừng-đất rừng:

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý diện tích rừng và đất rừng là : 26.107 ha/47 tiểu khu. Trong đó:

- Rừng phòng hộ: 3.377 ha

- Rừng sản xuất: 22.730 ha

Ngoài diện tích rừng vàđất rừng giao theo Quyết định, Công ty còn có trách nhiệm phối hợp bảo vệ rừng trên diện tích 1.417 ha rừng khoanh nuôi bảo vệ của 17 doanh nghiệp được UBND tỉnh giao, cho thuêđể thực hiện các dựán phát triển kinh tế.

2. Bố trí bộ máy quản lý và tình hình nhân lực:

a. Tổng số CB-CNV,NLĐ : 33 người

- Cao học : 03 người

- Đại học : 15 người

- Trung cấp-Cao đẳng : 14 người

- NV lái xe : 01 người

b. Bộ máy quản lý

- Hội Đồng thành viên : 05 người

- Ban giám đốc : 01 P.Giám đốc

- Phòng ban nghiệp vụ : 02 (Kinh tế - TH; Kỹ thuật - QLBVR)

- Cụm TK : 03

3. Thuận lợi-Khó khăn

a. Thuận lợi:

- Thông qua quá trình sản xuất, đội ngũ CBCNV người lao động của công ty có những bước trưởng thành qua mỗi năm từ tư duy, kinh nghiệm, cho đến khả năng quản lý điều hành.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, của các đơn vị trong ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

b. Khó khăn:

- Rừng và đất rừng được giao quản lý bảo vệ tổ chức sản xuất cóđịa hình phức tạp giáp giới quản lý hành chính với một số huyện trong tỉnh và một phần của tỉnh Đắk Nông nên công tác tuần tra bảo vệ gặp rất khó khăn. Mặt khác, trên địa bàn quản lý có nhiều công trình thuỷ điện, nhiều công ty của các thành phần kinh tếđược nhà nước giao đất, giao rừng để quản lý và sản xuất; đan xen với rừng vàđất rừng công ty quản lý, vì vậy người, các phương tiện vào rừng nhiều nên khó khăn cho công tác kiểm tra, sàng lọc, phát hiện đối tượng vi phạm lâm luật.

- Nhu cầu về lâm sản, đất sản xuất nông nghiệp ngày càng lớn dẫn đến các vụ khai thác gỗ trái pháp luật, xâm canh lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn ra phức tạp. Một số thành phần lợi dụng trình độ dân trí trên địa bàn còn hạn chế để móc nối, khai thác vận chuyền gỗ trái pháp luật, khuyến khích người đồng bào địa phương phát rừng sang nhượng đất trái phép; công ty phải mất nhiều thời gian, nhân lực để ngăn chặn, xử lý các vụ việc này.

- Cơ chế và chính sách còn nhiều bất cập, luôn thay đổi, thiếu tính ổn định nên đơn vị chưa chủ động trong sản xuất-kinh doanh, thực hiện các chiến lược lâu dài, thực hiện huy động vốn trong đầu tư kinh doanh.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự đồng lòng, đoàn kết, phấn đấu của toàn thế CB-CNVC, người lao động năm 2020 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như sau:

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020:

1. Nhiệm vụ GK QLBV rừng thuộc nguồn chi trả DVMT rừng:

+ Với chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng, Năm 2020 công ty đã giao khoán quản lý bảo vệ :

- Tổng diện tích 25.153,8 ha. Trong đó:

+ Giao cho 1.251 hộ dân + 02 tập thể: 21.035,58 ha

+ Công ty tự bảo vệ: 4.118,22

- Thu nhập bình quân từ GK QLBVR 9,5 triệu đồng/hộ/năm.

2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

1.1. Công tác trồng rừng và chăm sóc rừng trồng

- Năm 2020 Công ty không có kế hoạch trồng mới và chăm sóc rừng trồng.

1.2. Công tác PCCC rừng

Qua tổng kết công tác PCCCR mùa khô 2019-2020 đơn vị làm tốt công tác này nên trên phạm vi rừng mà công ty quản lý không có xảy ra vụ việc cháy rừng gây thiệt hại đáng kể nào xảy ra.

3. Nhiệm vụ Quản lý-Bảo vệ rừng

Xác định nhiệm vụ QLBV rừng là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, liên tục nên luôn triển khai và thực hiện tốt các phương án quản lý, bảo vệ rừng.

+ Đơn vị đã thực hiện sự chỉ đạo của các ngành, các cấp, xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền 2 xã Lộc Bắc, Lộc Bảo tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp. Quán triệt từ lãnh đạo đến từng CBCNV công ty xây dựng chương trình hành động và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 30-CT/TU ngày 26/5/2015 của Tỉnh uỷ; Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 29/12/2015 của Huyện uỷ, chương trình, kế hoạch của Chi bộ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác QLBV rừng.

+ Căn cứ vào diễn biến tình hình thực tiễn từng thời điểm của công ty và của địa phương, công ty chủ động phối hợp với Công an, Huyện đội, Hạt kiểm lâm, chính quyền 2 xã xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

Kết quả phát hiện, xử lý các vụ vi phạm lâm luật năm 2020:

- Tổng số vụ vi phạm chuyển cơ quan chức năng xử lý: 11 vụ/16 vụ năm 2019. Giảm 05 vụ= 31 % so với cùng kỳ năm 2019.

- Khối lượng lâm sản thiệt hại:

+ Gỗ các loại : 4,836 m3/14,053 m3. Giảm 9,217 m3 = 66% về khối lương.

- Diện tích vi phạm : 0,049 ha/2,794 ha. Giảm 2,745 ha = 98 % về diện tích.

- Phá hủy nhiều phương tiện, thiết bị dùng đào đãi khoán sản, đẩy đuổi nhiều lượt người đào đãi khoán sản trái phép ra khỏi rừng.

- Số vụ phát hiện có đối tượng vi phạm : 6 vụ/11 vụ = 55% tổng số vụ.

- Công tác giải tỏa đất lâm nghiệp bị lấn chiếm: 7,733 ha.

Nhận xét đánh giá chung:

Trong năm 2020 công tác quản lý bảo vệ rừng tại đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty đã dự đoán, dự báo tốt tình hình, xây dựng các kế hoạch, phương án truy quét, mật phục các đối tượng vi phạm... từ đó đã sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi: khai thác lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp… trái pháp luật; đạt và vượt xa các tiêu chí trong công tác bảo vệ rừng của các cấp đã đề ra: Số vụ vi phạm giảm 31% so với tiêu chí là 20%; Khối lượng lâm sản thiệt hại giảm 66%; Diện tích vi phạm giảm 98%, so với năm 2019. Số vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp đều phát hiện được đối tượng vi phạm. Tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép cơ bản không còn điểm nóng, trên địa bàn chỉ còn lại các đối tượng cư trú tại địa phương lén lút thu gom những cành nhánh, gốc lõi cũ phục vụ nhu cầu tại địa phương.

4. Kết quả hoạt động tài chính:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 7.293 triệu đồng.

+ Lợi nhuận: 9 triệu đồng .

+ Thu nộp ngân sách: 36 triệu đồng

+ Thu nhập Bq/ng/th: 6.600.000 đ

5. Đánh giá công tác quản lý

a. Quản lý lao động:

Sản xuất kinh doanh lâm nghiệp mang tính thời vụ, công tác QLBV rừng là một đặc thù của đơn vị, vì vậy các phòng, các đơn vị trực thuộc công ty đã linh hoạt vận dụng nội quy lao động bố trí nghỉ luân phiên, nghỉ bù trong các dịp lễ, tết để duy trì sản xuất và đảm bảo công tác QLBV rừng. Ban giám đốc luôn tạo điều kiện để CBCNV và người lao động được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

b. Quản lý tài sản:

Trong năm công ty đã có nhiều biện pháp quản lý phù hợp đối với các loại tài sản, vật dụng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ sản xuất, công tác và đời sống. Nhờ vậy không xảy ra mất mát hoặc hư hỏng. Ý thức bảo vệ tài sản công ngày một nề nếp và trách nhiệm hơn.

c. Quản lý tài chính :

Hoạt động tài chính năm 2020 đã phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội cũng như các hoạt động đời sống của CBCNV trong công ty.

Việc chấp hành luật kế toán, thống kê, pháp lệnh hợp đồng kinh tế, các chế độ thu - chi tài chính, quản lý quỹ, quản lý tiền mặt đã được thực hiện đầy đủ theo quy định.

6. Đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức quần chúng:

Trong công ty có hai tổ chức quần chúng là Công đoàn và Đoàn thanh niên. Dưới sự lãnh đạo của cấp Uỷ và ngành chủ quản các tổ chức quần chúng đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xất sắc nhiệm vụ, phong trào được giao.

Năm 2020 Đoàn thành niên của Công ty đề xuất Huyện đoàn Bảo Lâm xét xếp loại Xuất sắc.

Tổ chức công Đoàn đã có những nỗ lực trong việc xây dựng phong trào công nhân, xây dựng hệ thống chính trị trong công ty. Tổ chức động viên, thăm hỏi người lao động, vận động công nhân viên chức lao động chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định, quy chế của công ty. Tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn ngành tổ chức như các phong trào thể dục thể thao, giao lưu học hỏi

Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Phòng chống tham nhũng, trong năm Công ty đã không để xảy ra vụ vi phạm nào.

Việc đối thoại giữa người lao động với BGĐ được duy trì thường xuyên thông qua các buổi chào cờ đầu tháng và các cuộc họp toàn bộ Công ty.

Chăm lo đời sống cho CBCNV và người lao động Công ty bố trí nghỉ dưỡng theo chế độ quy định.

Tổ chức cho đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên tham gia các phong trào thể dục, thể thao văn hóa, văn nghệ trên địa bàn hoặc khối lâm nghiệp tổ chức;

Năm 2020 CĐCS đề nghị Công đoàn ngành xét Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

7. Đánh giá tình hình thực hiện nội quy, quy chế công ty

a. Thực hiện nội quy công ty

Từ đầu năm, căn cứ vào tình hình hoạt động công ty, tham khảo ý kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, đơn vị đã ban hành và tổ chức toàn thể CB-CNV công ty học tập, thảo luận; Nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan về giờ giấc làm việc, nhiệm vụ phân công. Thực hiện Luật Lao động, đơn vị đã sửa chữa, bổ sung, tổ chức thực hiện nội quy Lao động.

b. Thực hiện các quy chế

- Quy chế Dân chủ cơ sở và thỏa ước lao động tập thể :

Trong năm qua, Lãnh đạo và toàn thể CB-CNV công ty thực hiện nghiêm túc quy chế và thỏa ước lao động tập thể, không có xảy ra các vụ khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; không xảy ra các vụ việc vi phạm quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

- Quy chế cơ quan văn hóa:

Đơn vị đã xây dựng bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế cơ quan văn hóa. Năm 2020 Công ty đề xuất được công nhận cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

- Các quy chế khác:

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của các Cơ quan chức năng, hàng năm Chi bộ lãnh đạo chính quyền rà soát, sửa đổi bổ sung một số nội dung của các Quy chế phù hợp với tình hình thực tế; Công ty đã xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của Công ty, tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện.

c. Đánh giá kết quả thi đua:

Kết quả các phong trào thi đua năm 2020 đã được triển khai và tổ chức thực hiện. Có sự phối hợp của cấp Uỷ, chính quyền, BCH các đoàn thể quần chúng. Có xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có sự đầu tư cần thiết về thời gian, nhân lực, vật lực để các phong trào đạt được mục tiêu đề ra như các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, vì sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, thi đua lao động giỏi, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,…

+ Lao động tiên tiến: 29/33 người –đạt 88%;

Đánh giá tổng quát:

1. Năm 2020 công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhệm vụ được giao, thực hiện các nghĩa vụ giao nộp cho nhà nước theo quy định. Không để bị chiếm dụng vốn, không xảy ra tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện tiêu cực khác.

2. Phối kết hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành hữu quan thực hiện sản xuất lâm - nông kết hợp theo định hướng xã hội hoá nghề rừng với mô hình các hộ gia đình có vườn - có rừng đã củng cố quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Việc làm và thu nhập ổn định của người lao động là một sự nỗ lực rất lớn trong bối cảnh tạm dừng tác động vào rừng tự nhiên, trong khi rừng trồng chưa đến thời kỳ khai thác. Công ty đã áp dụng tất cả các biện pháp có thể để có việc làm, tăng doanh thu và lợi nhuận.

4. Giảm sâu các tiêu chí đề ra trong công tác QLBV rừng.

Xếp loại đơn vị năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2020


I. Kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh :

Xây dựng CĐCS vững mạnh là một biện pháp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, tạo được sự đồng thuận trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa lao động và người sử dụng lao động … Với tầm quan trọng đó dưới sự chỉ đạo của Công đoàn ngành; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; BCH CĐCS Công ty ngay từ đầu năm đã triển khai các nội dung, biện pháp để xây dựng CĐCS vững mạnh trong năm 2020.

+ Về nội dung :

BCH CĐCS đã bám sát nhiệm vụ kinh tế-xã hội của Công ty để đăng ký xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; Phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch chỉ tiêu cụ thể thông qua trước Hội nghị Người lao động ngay từ đầu năm.

+ Hình thức tổ chức và biện pháp thực hiện :

Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị BCH CĐCS cùng với Lãnh đạo Công ty giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc, từng đoàn viên công đoàn theo nhiệm vụ đảm nhiệm.

Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của CB, đoàn viên công đoàn. Đánh giá sơ tổng kết theo từng giai đoạn, từng công việc đã đăng ký thực hiện.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu :

Cơ bản CB-CNV trong Công ty đã hòan thành tốt nhiệm vụ được phân công.

1. Công tác phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người Lao động:

Trong năm BCH CĐCS thường xuyên phối hợp chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CB-CNV trong đơn vị; đáp ứng chế độ tiền lương, các khoản trợ cấp, phụ cấp cho người lao động; đảm bảo được điều kiện sinh hoạt, công tác trong đơn vị. Tạo mọi điều kiện cho người lao động có việc làm, có tư liệu sản xuất tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động. Tổ chức cho Cán bộ-CNV cùng gia đình tham quan nghĩ dưỡng; khám sức khỏe định kỳ…

2. Công tác giám sát tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể và các chính sách đối với người lao động:

Thực hiện vai trò của mình, BCH CĐCS luôn giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động trong Công ty. Trong năm 2020 tại đơn vị không có những khiếu kiện, khiếu nại về các chế độ được hưởng của người lao động. Các chế độ, chính sách của người lao động được đáp ứng một cách thỏa đáng , kịp thời. Việc tổ chức đối thoại định kỳ được thực hiện theo quy định. Không có khiếu nại vượt cấp.

3. Công tác tuyên truyền giáo dục :

- Phối hợp với cấp ủy, Lãnh đạo công ty tổ chức 2 đợt học tập tuyên truyền các nội dung : học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nghị quyết của trung ương, tỉnh, huyện… Số lượt đoàn viên tham gia : 56 lượt.

- Phối hợp chính quyền địa phương hai xã Lộc Bắc, Lộc Bảo duy trì việc tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NĐ-CP; Nghị định 35/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp… cho toàn bộ nhân dân có nhận khoán bảo vệ rừng tại đơn vị.

II. Kết quả hoạt động phong trào thi đua :

1. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn:

Lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả đã được tất cả các tập thể lao động trong công ty chấp hành và thực hiện khá tốt. Ở lĩnh vực QLBV rừng người lao động không quản thời gian, giờ giấc, luôn có mặt ở mọi địa hình, mọi lúc, mọi nơi. Kịp thời ngăn chặn nhiều vụ xâm hại đến tài nguyên rừng. Tạm giữ nhiều đối tượng và tang vật kể cả xe ô tô các loại chuyển các cơ quan chức năng xử lý.

Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phục vụ SXKD, thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá cơ quan, cũng đều được các tập thể thực hiện khá đều tay. Có chất lượng góp vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn công ty.

Kết quả thực hiện :

a- Công tác QLBV rừng

+ Tổng diện tích rừng và đất rừng được giao quản lý : 26.106,99 ha.

Trong đó: - Rừng phòng hộ: 3.375,9 ha;

- Rừng sản xuất: 22.731,09 ha.

+ Tất cả đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng, phối hợp với các lực lượng chức năng, ban ngành địa phương phát hiện, xử lý ngăn chặn được nhiều vụ vi phạm. Hạn chế được thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng. Thực hiện tốt công tác PCCC rừng, trong năm không để vụ cháy rừng lớn nào làm thiệt hại đến tài nguyên rừng.

2. Phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, chính trị:

Phong trào này được luôn được thường xuyên duy trì trong tòan Công ty; Thường xuyên phối hợp với Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị tổ chức học tập tuyên truyền nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật mới của Nhà nước. Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, nâng cao tay nghề. Đại đa số CB-CNV đều làm việc trên máy tính, cập nhật thông tin trao đổi văn bản qua Internet. Do điều kiện Công ty đóng ở vùng sâu nên việc học tập trao dồi trình độ ngoại ngữ chưa thực hiện được, chỉ động viên CB-CNV cố gắn nắm bắt về chuyên môn và tự học tiếng dân tộc địa phương để phục vụ công tác.

Trong năm 2020 có 05 cán bộ hoàn thành lớp trung cấp chính trị; 02 cán bộ hoàn thành lớp tiếng dân tộc K’Ho.

3. Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà:

Do đặc điểm của Công ty số đoàn viên là nữ tại đơn vị rất ít nên phong trào này chỉ gói gọn trong việc vận động thực hiện các phong trào chung như giỏi việc nước đảm việc nhà; Nuôi con giỏi, dạy con ngoan… hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị công tác; không phát động thành phong trào riêng.

4. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và ngăn ngừa, phòng chống các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ:

Việc đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, xa rời thực tế, tham nhũng, lãng phí vừa là đòi hỏi, vừa là yêu cầu của toàn xã hội. Vì vậy việc đề cao vai trò làm chủ, đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực đã được công ty quán triệt tới tất cả CB, CNVC, lao động. Thông qua sửa đổi quy chế dân chủ ở cơ sở hàng năm tạo điều kiện để người lao động có nhận thức đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân. Tích cực tham gia bàn bạc cũng như giám sát vào các hoạt động sản xuất, công tác, đời sống trong công ty. Mặt khác các chế độ công khai tài chính, mua sắm tài sản công và sử dụng tài sản công, chế độ tiếp khách, thăm hỏi …v.v cũng được làm nề nếp hơn để tất cả người lao động biết được thể lệ, nguyên tắc, quy trình từ đó thực hiện tốt chức năng tham gia hoặc giám sát của mình. Năm 2020 trong công ty không xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí hoặc tiêu cực khác.

6. Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Ngay từ đầu năm phối hợp cùng chi bộ, chính quyền Công ty triển khai đăng ký việc tiếp tục học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các đơn vị, cá nhân CBCNVCLĐ trong Công ty ; Tuy nhiên trong năm chưa có những gương điển hình tại đơn vị.

7. Kết quả tham gia hoạt động cụm thi đua; việc chấp hành quy chế hoạt động cụm:

Là Cụm phó cụm thi đua các Công ty lâm nghiệp, trong năm cùng với Cụm trưởng triển khai phát động tham gia hầu hết các phong trào do Cụm thi đua đăng ký. Thực hiện tốt các quy chế hoạt động của cụm, thường xuyên báo cáo theo quy định.

+ Tổ chức giao lưu sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của khối, cụm các Công ty lâm nghiệp tại Công ty …

8. Phong trào văn hóa, thể thao; hoạt động xã hội, từ thiện:

- Các hoạt động thể thao bóng đá, bóng chuyền để rèn luyện sức khoẻ đã được duy trì thường xuyên, liên tục trong CNVC, lao động. Đồng thời công ty cũng tích cực tham gia vào các giải thể thao do địa phương tổ chức. Bên cạnh đó BCH các đoàn thể quần chúng của công ty đã tích cực phối hợp cùng nhà trường hai xã Lộc Bắc, Lộc Bảo (địa bàn sản xuất của công ty) tổ chức các hoạt động thể thao cho thanh thiếu niên, tạo sân chơi lành mạnh cho tuổi trẻ. Đồng thời phục vụ nhiệm vụ xây dựng phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

+ Tham gia các giải thể thao trong khu vực và trong huyện : 03 giải bóng chuyền (Đạt 01 giải nhất bóng chuyền kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2020 tại địa phương; 01 giải nhì Cụm thi đua số 1 của Huyện Bảo Lâm).

+ Tổ chức tặng quà nhân ngày 1/6, tết Trung thu cho các con em trong đơn vị.

+ Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tặng sách vở cho các con em đoàn viên có thành tích trong năm học 2019-2020.

- Tham gia vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách có hòan cảnh khó khăn hoặc khi gặp phải thiên tai để củng cố mối đoàn kết, đồng cảm, xẻ chia với nhân dân địa phương trong mọi hoàn cảnh.

- Hoạt động xã hội, vận động đóng góp các quỹ:

Tổng số tiền đóng góp : 34.410.000 đồng

* Quỹ Công nhân nghèo : 1.990.000 đồng;

* Quỹ vì người nghèo : 6.770.000 đồng;

* Quỹ đền ơn đáp nghĩa : 6.770.000 đồng;

* Quỹ phòng chống TT-LL : 3.200.000 đồng;

* Quỹ phòng chống dịch CoVid-19 : 6.950.000 đồng;

* Ủng hộ lũ lụt Miền Trung : 8.730.000 đồng.

9. Công tác tài chính công đoàn:

Thực hiện việc thu chi tài chính công đoàn đúng nguyên tắc. Sổ sách kế toán rõ ràng đúng quy định.

- Tổng thu năm 2020 : 75.338.573 đ.

+ Đoàn phí công đoàn : 24.846.191 đ.

+ Kinh phí công đoàn : 49.692.382 đ

+ Thu khác : 800.000 đ

- Tồn đầu kỳ : 4.978.581 đ.

- Tổng chi năm 2020 : 78.332.191 đ.

+ Nộp cấp trên : 27.696.191 đ

+ Phụ cấp CB không chuyên : 20.050.000 đ

+ Hoạt động công đoàn : 29.486.000 đ

+ Chi hành chính : 1.100.000 đ.

- Dư cuối kỳ : 1.984.963 đ.

10. Kết quả tổ chức các hoạt động chào mừng, Công trình sản phẩm đăng ký và thực hiện trong năm :

Ngay từ đầu năm gắn với phong trào thi đua của đơn vị, BCH đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; Các hoạt động chào mừng đại hội Công đoàn các cấp.

Kết quả đạt được:

- Các đoàn viên được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trong công ty và các hộ nhận khoán tích cực tuần tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; nên trong thời gian vừa qua hầu hết các vụ vi phạm về Luật Bảo vệ & Phát triển rừng trên địa bàn đều được phát hiện và lập hồ sơ kịp thời. Không để xảy ra những vụ vi phạm với mức độ thiệt hại lớn.

- Đánh giá chung: Các phong trào thi đua đã đăng ký trong năm 2020 tại CĐCS Công ty đã cơ bản đáp ứng được mục đích đề ra. Tuy chưa thể nhân rộng điển hình nhưng cũng nói lên được sự tích cực tham gia của các đoàn viên công đoàn tại đơn vị trong việc thi đua hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đoàn viên công đoàn.

Những hạn chế, tồn tại trong phong trào thi đua và các biện pháp khắc phục :

Nhìn chung họat động phong trào thi đua CĐCS Công ty trong năm 2020 được duy trì ổn định. Các phong trào thi đua, phong trào văn hóa văn nghệ thể thao được phát động thường xuyên. Đời sống, việc làm của đại đa số cán bộ, người lao động trong Công ty được đảm bảo; các lợi ích hợp pháp chính đáng của CB CNV LĐ được bảo vệ và phát huy.

+ Hạn chế và tồn tại :

- Tổ chức hội họp, báo cáo chưa được thường xuyên.

- Chế độ kiểm tra thực hiện chưa được đầy đủ.

- Sự phối hợp với Lãnh đạo chưa thường xuyên.

+ Nguyên nhân :

- 100% Cán bộ làm công tác Công đoàn là kiêm nhiệm và giữ các chức vụ trọng yếu của đơn vị nên thời gian dành cho công tác công đoàn còn ít.

- Địa bàn công tác trải rộng, công việc thường xuyên ở trong rừng nên việc tập hợp rất khó khăn.

+ Biện pháp khắc phục :

- Đăng ký thời gian làm công tác Công đoàn của CB công đoàn với Lãnh đạo để tạo điều kiện có thêm thời gian cho CB công đoàn.

- Tăng cường chế độ kiểm tra công đoàn.

- Cử CB công đoàn tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ Công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

- Xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy chế phối hợp làm việc với Lãnh đạo, Cấp ủy.

Xếp loại CĐCS năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phần thứ ba:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021.

1- Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoàn thành kế hoạch chương trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2021.

- Tổ chức bảo vệ rừng tốt, hạn chế số vụ vi phạm, giảm thiểu thiệt hại về tài nguyên rừng theo chỉ tiêu của đơn vị. Phấn đấu trên 90% số vụ vi phạm Luật lâm nghiệp trên địa bàn đều được phát hiện kịp thời. Trên 50% số vụ phát hiện có đối tượng, 80% số vụ vi phạm phá rừng, lấn chiếm đất rừng phát hiện đựcđối tượng.

- Tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động thi đua của Khối, Cụm thi đua….

- Trên cơ sở các phong trào đã đề ra tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2- Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của CB CNCC, tăng cường kiểm tra trách nhiệm cụ thể của từng thành viên ban lãnh đạo. Chấn chỉnh chế độ báo cáo thông tin hai chiều theo qui định, tăng cường công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

- Các bộ phận, phòng ban, đơn vị trực thuộc căn cứ vào chương trình nghị quyết của đơn vị vận dụng và đề ra các biện pháp cụ thể cho bộ phận mình đồng thời duy trì sinh hoạt, có sơ tổng kết, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ để đề ra các giải pháp kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ.

Văn phòng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc