Search
  • Loc Bac Admin

Vườn ươm cây giống lâm-nông nghiệp Lộc Bắc

Chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng, trồng 50 triệu cây xanh trong năm 2022. Công ty đã gieo ươm, tập kết đủ các loại cây trồng phục vụ đầy đủ cây giống với chất lượng đảm bảo, đáp ứng tốt các tiêu chí xuất vườn. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua cây giống liên hệ: ĐT 02633 929 555.
Recent Posts

See All

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc,huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2020 A. MỘT SỐ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CH